École Normale Supérieure

École Normale Supérieure (ENS) là một tổ chức giáo dục (trường học) cho việc học đại học nâng cao và nghiên cứu sau đại học, và là một trung tâm nghiên cứu có uy tín của Pháp. Trường bao gồm 15 phòng giảng dạy và nghiên cứu, bao gồm nhân văn, khoa học và luật….

Hạng: 36 thế giới - Quy mô: 1.548 sinh viên

Đại học Pierre và Marie Curie

Đại học Pierre và Marie Curie (Université Pierre et Marie Curie) – Đại học Paris 6 – (UPMS) là một trường đại học công lập nằm ở trung tâm của Pháp – Paris. Tổ chức này được thành lập vào năm 1971 trên cơ sở Khoa Khoa học Tự nhiên của Sorbonne được tổ chức…

Hạng: 80 thế giới - Quy mô: 28.078 sinh viên