Đại học Nice Sophia Antipolis

Được thành lập vào năm 1965, Đại học Nice Sophia Antipolis (Université de Nice Sophia Antipolis) là một tổ chức giáo dục đại học công lập phi lợi nhuận nằm ở thành phố nhỏ Nice (phạm vi dân số 250.000-499.999 người), Provence-Alpes-Côte Azur . Chính thức được công nhận bởi Ministère de l’Enseignement supérieur et…

Hạng: 548 thế giới - Quy mô: 20.935 sinh viên