Đại học Lorraine

Được thành lập vào năm 2012, Đại học Lorraine (Université de Lorraine) là một tổ chức giáo dục đại học công lập phi lợi nhuận nằm trong tại thị trấn lớn Nancy (phạm vi dân số 50.000-249.999 người), Grand Est. Chính thức được công nhận bởi Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, Pháp…

Hạng: 463 thế giới - Quy mô: 48.048 sinh viên