Đai học Aix-Marseille

Được thành lập vào năm 2012, Đại học Aix-Marseille ( Aix-Marseille Université ) là một tổ chức giáo dục đại học công lập phi lợi nhuận nằm ở thành phố lớn Marseille (phạm vi dân số 1.000.000-5.000.000 người), Provence-Alpes-Côte Azur. Chính thức được công nhận bởi Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, Pháp…

Hạng: 231 thế giới - Quy mô: > 45.000 sinh viên