Đại học Caen Normandy

Trường đại học Caen Normandy (UNICAEN) được thành lập vào năm 1432 bởi John of Lancaster, Công tước đệ nhất của Bedford, hiệu trưởng đầu tiên của Cornishman, Michael Tregury. Đến năm 1438, nó đã có năm khoa. Nền tảng giáo dục đã được công nhập bởi Quốc vương Pháp, Charles VII the Victorious vào…

Hạng: 899 thế giới - Quy mô: 22.888 sinh viên