Trinity College Dublin

Tại Trinity College Dublin, Đại học Dublin, chúng tôi cung cấp một môi trường tự do, nơi sự độc lập về tư tưởng được đánh giá cao và tất cả đều được khuyến khích để đạt được tiềm năng của họ. Chúng tôi thúc đẩy một môi trường đa dạng, liên ngành, bao gồm nuôi…

Hạng: 112 thế giới - Quy mô: 14.492 sinh viên