Đại học Thessaly

Đại học Thessaly là một trường đại học công lập nằm ở Thessaly, Hy Lạp, thành lập năm 1984. Cơ sở chính của trường với trung tâm hành chính và khu dạy họccó trụ sở tại Volos, bên cạnh đó là các cơ sở chi nhánh hoạt động tại Karditsa, Trikala, Larissa, Thành phố Lamia….

Hạng: 1253 thế giới - Quy mô: > 15.000 sinh viên