Đại học Patras

Đại học Patras, được thành lập vào năm 1964, là trường đại học lớn thứ ba ở Hy Lạp và bao gồm 24 linh vực đa ngành được phân chia giữa 5 khoa. Mặc dù ban đầu nó được đặt ở trung tâm thành phố Patras ở phía tây Hy Lạp, nhưng ngày nay, khuôn…

Hạng: 679 thế giới - Quy mô: 32.385 sinh viên