Đại học Loannina

Đại học Ioannina là một tổ chức giáo dục đại học lớn đi đầu trong giảng dạy và nghiên cứu ở Hy Lạp trong hơn 50 năm qua. Các hoạt động giáo dục phổ biến, các giảng viên hàng đầu, cơ sở hạ tầng của các khoa và nhóm nghiên cứu, đã giúp trường nằm…

Hạng: 1081 thế giới - Quy mô: 14.999 sinh viên