Đại học Erasmus Rotterdam

Là nhà của các sinh viên chăm chỉ, thích kinh doanh từ năm 1913. Chào mừng đến với Đại học Erasmus Rotterdam, một trường đại học nghiên cứu quốc tế với hơn 100 năm kinh nghiệm giúp Cử nhân, Thạc sĩ và nghiên cứu sinh theo đuổi tham vọng của họ trong các lĩnh vực…

Hạng: 136 thế giới - Quy mô: 22.047 sinh viên