Đại học Công nghệ Eindhoven

Đại học Công nghệ Eindhoven (TU / e) là một trường đại học định hướng nghiên cứu có vị thế quốc tế, nơi nghiên cứu xuất sắc và giáo dục xuất sắc song hành với nhau. Trong các lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ, chúng tôi tập trung vào một cách tiếp…

Hạng: 206 thế giới - Quy mô: 8.211 sinh viên