Đại học Freiburg

Được thành lập hơn 550 năm trước đây, trường đại học Freiburg là trường đại học lâu đời thứ năm tại Đức. Lịch sử giảng dạy lâu đời của nó trong các lĩnh vực khoa học và nhân văn đã giành được danh tiếng như là một trong những trường đại học ưu tú của…

Hạng: 113 thế giới - Quy mô: 20.871 sinh viên