Đại học RWTH Aachen

Đại học RWTH Aachen được thành lập vào năm 1870 sau khi Hoàng tử William xứ Phổ quyết định sử dụng một khoản quyên góp để thành lập một viện công nghệ ở đâu đó trong tỉnh Rhine. Công việc xây dựng bắt đầu vào năm 1865 và cánh cửa mở ra cho 223 sinh…

Hạng: 170 thế giới - Quy mô: 41.336 sinh viên