Đại học Namur

Đại học Namur (UNamur) là một trường đại học tư thục, dòng Thiên chúa giáo trong Cộng đồng đại học nói tiếng Pháp của Bỉ. Khuôn viên trường đại học nằm ở trung tâm thành phố Namur, thủ đô của vùng Wallonia (vùng nói tiếng Pháp ở Bỉ), gần với các trung tâm lớn khác…

Hạng: 1891 thế giới - Quy mô: 6.632 sinh viên