Đại học Công giáo Louvain

Đại học Catholique Louvain (còn được gọi là Đại học Công giáo Louvain) là trường đại học nói tiếng Pháp lớn nhất của Bỉ. Nó nằm ở Louvain-la-Neuve. Kể từ tháng 9 năm 2018, trường đại học đã sử dụng ký hiệu UCLouvain, thay thế từ viết tắt UCL, sau khi sáp nhập với Đại…

Hạng: 145 thế giới - Quy mô: 29.193 sinh viên