Đại học Liège

Đại học Liège (ULg) được thành lập vào năm 1817 bởi Vua Wilhelm. Nó được đổi sang tên hiện tại vào năm 1989 và là trường đại học công lập duy nhất cho cộng đồng nói tiếng Pháp ở Brussels. Ulg cung cấp 33 chương trình cấp bằng đại học và 193 khóa học thạc…

Hạng: 232 thế giới - Quy mô: 20.375 sinh viên