Đại học Vrije Brussel

Đại học Vrije Brussel (VUB) tại Bỉ là một tổ chức được thành lập dựa trên các nguyên tắc tự do khám phá và tích cực thảo luận. Con dấu của trường đại học được thêu bằng chữ Latin Scienceia Vincere Tenebras, nghĩa là ‘khoa học sẽ chinh phục bóng tối’. Trường đại học phát…

Hạng: 199 thế giới - Quy mô: 10.235 sinh viên

Đại học Libre Bruxelles

Được thành lập vào năm 1834 bởi Pierre-Théodore Verhaegen, Đại học Libre Bruxelles (ULB) là một trường đại học nghiên cứu tư nhân. Cơ sở chính nằm ở trung tâm thủ đô của Bỉ, mang đến cho các nhà nghiên cứu và sinh viên dễ dàng nắm bắt mọi cơ hội ở một thành phố…

Hạng: 339 thế giới - Quy mô: 24.325 sinh viên