Đại học Innsbruck

Được coi là trường đại học lâu đời thứ ba ở Áo, Đại học Innsbruck được thành lập năm 1669, có nguồn gốc từ trước đó đến năm 1562 khi một trường đại học Dòng Tên được thành lập. Trường đại học đã có một khởi đầu đầy biến động và trong nhiều năm đã…

Hạng: 246 thế giới - Quy mô: 18.078 sinh viên