Đại học Sheffield

Đại học Sheffield (University of Sheffield) được thành lập vào năm 1905. Tại Sheffield các nhà nghiên cứu hàng đầu giảng dạy về tích hợp lý thuyết với kinh nghiệm thực tiễn. Trường cũng có liên kết chặt chẽ với ngành công nghiệp. Trong Bài tập đánh giá nghiên cứu gần đây nhất (RAE), 93%…

Hạng: 88 thế giới - Quy mô: 24.184 sinh viên