Đại học St Andrews

Đại học St Andrews là trường đại học đầu tiên của Scotland và đứng thứ ba trong các trường nói tiếng Anh trên thế giới. Trường nằm ở trung tâm thị trấn biển phía đông, trong vương quốc Fife. Vào thời điểm khi bằng đại học chỉ có thể được trao bởi các Giáo hoàng,…

Hạng: 185 thế giới - Quy mô: 9.005 sinh viên