Đại học Nottingham

Đại học Nottingham (University Park Nottingham), được mô tả bởi The Sunday Times University Guide 2014 là ‘một trong những người đầu tiên thực hiện cách tiếp cận quốc tế thực sự đối với giáo dục đại học’. Trường đã giành nhiều giải thưởng ở Vương quốc Anh, Trung Quốc và Malaysia và tổ chức…

Hạng: 76 thế giới - Quy mô: 30.158 sinh viên