Đại học Liverpool

Đại học Liverpool cung cấp cho hàng ngàn sinh viên quốc tế trải nghiệm Đại học thay đổi cuộc sống tuyệt vời, trong một thành phố tuyệt vời với danh tiếng toàn cầu về thể thao, âm nhạc, kiến ​​trúc và văn hóa. Trường là trường đại học ‘gạch đỏ’ ban đầu, một trong sáu…

Hạng: 117 thế giới - Quy mô: 19.639 sinh viên