Đại học Cambridge

Thành lập năm 1209, Đại học Cambridge là một tổ chức nghiên cứu công lập đại học. Với lịch sử 800 năm đã biến nó trở thành trường đại học lâu đời thứ tư trên thế giới và là trường đại học lâu đời thứ hai trong thế giới nói tiếng Anh. Cambridge phục vụ…

Hạng: 4 thế giới - Quy mô: 18.389 sinh viên