Đại học Birmingham

Đại học Birmingham (University of Birmingham) đã thách thức và phát triển những bộ óc vĩ đại trong hơn một thế kỷ. Đặc trưng bởi truyền thống đổi mới, nghiên cứu tại trường Đại học đã phá vỡ nền tảng mới, thúc đẩy ranh giới của kiến ​​thức và tạo ra ảnh hưởng đến cuộc…

Hạng: 84 thế giới - Quy mô: 25.826 sinh viên