Đại học Tirana

Đại học Tirana là một trường đại học công lập lớn nhất ở Albania. Ban đầu nó được thành lập vào năm 1957 với tư cách là Đại học Nhà nước Viktor thông qua việc sáp nhập năm viện giáo dục đại học hiện có, trong đó quan trọng nhất là Viện Khoa học, được…

Hạng: 6227 thế giới - Quy mô: 29.999 sinh viên

Đại học Epoka

Đại học Epoka là một tổ chức giáo dục đại học quốc tế nằm ở Tirana, thủ đô của Albania. Trường bắt đầu các hoạt động học thuật trong năm học 2007-2008 tuân thủ các quy định của pháp luật giáo dục đại học Albania. Năm 2012, dựa trên Quyết định của Hội đồng Bộ…

Hạng: 6373 thế giới - Quy mô: 999 sinh viên

Đại học bách khoa Tirana

Đại học Bách khoa Tirana (UPT) ( Albania : Universiteti Politeknik i Tiranës ) là một trường đại học công lập nằm ở Tirana, thủ đô của Albania . Trường cấp bằng trong lĩnh vực kỹ thuật và các lĩnh vực liên quan. Vào năm học 1951, Học viện Bách khoa Đại học (HPI) được…

Hạng: 7489 thế giới - Quy mô: 14.999 sinh viên

Đại học New York Tirana

Đại học New York Tirana (UNYT) là một tổ chức giáo dục đại học tư thục được công nhận tại Tirana, Albania. Được thành lập vào tháng 9 năm 2002, đây là trường đại học tư thục đầu tiên tại Albania. UNYT cung cấp văn bằng Cử nhân tại địa phương do Empire State College…

Hạng: 12574 thế giới - Quy mô: 999 sinh viên