Đại học Shkodër “Luigj Gurakuqi”

Đại học Shkodër “Luigj Gurakuqi” ở Albania được thành lập năm 1957. Đây là tổ chức giáo dục đại học hàng đầu trong khu vực, đặc biệt là trong các ngành khoa học và kỹ thuật. Trường có 6 khoa, 26 chi nhánh, 21 phòng ban và hơn 190 giáo sư. Năm 1992, trường đại…

Hạng: 12552 thế giới - Quy mô: 10.000 sinh viên