Đại học Chiết Giang

Là trường đại học hàng đầu châu Á, Đại học Chiết Giang (ZJU) có cam kết lâu dài trong việc tìm kiếm sự thật và theo đuổi sự đổi mới. Trường đã được dành riêng để nuôi dưỡng các nhà đổi mới tầm cỡ và các nhà lãnh đạo tương lai cho một thế giới…

Hạng: 104 thế giới - Quy mô: 47.538 sinh viên