Đại học Tsukuba

Đại học Tsukuba được thành lập vào năm 1973, sau khi di dời trường tiền nhiệm là Đại học Giáo dục Tokyo đến thành phố Tsukuba. Khuôn viên chính của trường đại học trải rộng trên diện tích 258 ha và vẫn nằm trong Thành phố Khoa học Tsukuba, một công viên khoa học được…

Hạng: 207 thế giới - Quy mô: 16.315 sinh viên