Đại học Osaka

Đại học Osaka được thành lập vào năm 1931, khi Trường Y khoa tỉnh Osaka trở thành Đại học Hoàng gia Osaka. Sự thay đổi này là một phần của chính sách quốc gia tại Nhật Bản, trong đó một số trường đại học đế quốc được thành lập như một trung tâm giáo dục…

Hạng: 58 thế giới - Quy mô: 22.739 sinh viên