Đại học Hokkaido

Đại học Hokkaido là một trong bảy trường đại học quốc gia Nhật Bản, được thành lập vào năm 1876. Tổ chức này dẫn đầu thế giới trong các môn học khác nhau, từ khoa học xã hội và tự nhiên đến nhân văn. Năm 2015, Reuters đã đưa tổ chức này vào top 100…

Hạng: 141 thế giới - Quy mô: 17.547 sinh viên