Đại học Nagoya

Đại học Nagoya (Nagoya University), kể từ khi thành lập vào năm 1939, là một trong bảy trường đại học đế quốc đã phát triển thành một trong những trường đại học hàng đầu Nhật Bản. Sau khi thiết lập triết lý cơ bản cho giảng dạy và nghiên cứu, nó đã tạo ra một…

Hạng: 98 thế giới - Quy mô: 15.942 sinh viên