Đại học Kobe

Chính thức được thành lập vào năm 1949, Đại học Kobe là một trường đại học quốc gia có trụ sở ở phía tây Nhật Bản. Nguồn gốc của nó bắt nguồn từ xa hơn, đến năm 1902, khi ban đầu nó được gọi là Trường thương mại cao cấp Kobe. Ngày nay, Đại học…

Hạng: 320 thế giới - Quy mô: 16.537 sinh viên