Đại học Kyushu

Đại học Kyushu ở Nhật Bản là một trường đại học công lập nằm ở Fukuoka và là một trong bảy trường đại học quốc gia của Nhật Bản. Kể từ khi thành lập vào năm 1903, mục tiêu của nó là cung cấp các hoạt động giáo dục, nghiên cứu và y tế ở…

Hạng: 166 thế giới - Quy mô: 18.747 sinh viên