Đại học Chiba

Kể từ khi thành lập vào năm 1949, Đại học Chiba đã đạt được sự hoan nghênh của quốc gia trong nhiều lĩnh vực khoa học cơ bản và ứng dụng, và đã phát triển thành một trường đại học được xếp hạng cao, đóng góp đáng kể cho sự thành công của xã hội…

Hạng: 441 thế giới - Quy mô: 14.607 sinh viên