Đại học Do Thái Jerusalem

Đại học Do Thái Jerusalem, được thành lập vào năm 1918 và chính thức mở cửa vào năm 1925, là trường đại học hàng đầu của Israel cũng như là tổ chức nghiên cứu hàng đầu của nó. Đại học tiếng Do Thái được xếp hạng quốc tế trong số 100 trường đại học hàng…

Hạng: 107 thế giới - Quy mô: 17.100 sinh viên