Đại học Hồng Kông

Đại học Hồng Kông (HKU) nổi tiếng với sự xuất sắc trong học tập, các chương trình nghiên cứu tầm cỡ thế giới, các mối liên kết toàn cầu và tác động xã hội. HKU mời gọi sinh viên đi đến đây để bắt đầu một hành trình giáo dục giúp sinh viên trở thành…

Hạng: 87 thế giới - Quy mô: 18.364 sinh viên

Đại học Thành phố Hồng Kông

Nằm ở trung tâm của Hồng Kông, Đại học Thành phố Hồng Kông nổi tiếng là một trung tâm sáng tạo cho nghiên cứu và giáo dục chuyên nghiệp và để giải quyết các vấn đề toàn cầu và trao quyền thay đổi tích cực. Chúng tôi là một trường đại học năng động được…

Hạng: 118 thế giới - Quy mô: 10.245 sinh viên