Đại học quốc gia Pusan

Đại học Quốc gia Pusan ​​là một tổ chức nghiên cứu đa ngành đặt tại thành phố lớn thứ hai của Hàn Quốc, Busan (trước đây là Pusan). Nó được thành lập bởi chính phủ Hàn Quốc vào năm 1946 như là một trong những trường đại học hàng đầu được thiết kế để lãnh…

Hạng: 430 thế giới - Quy mô: 26.032 sinh viên