Đại học Sungkyunkwan

Đại học Sungkyunkwan là một trường đại học quốc gia với lịch sử vinh quang và truyền thống tỏa sáng. Trường đại học đã dẫn đầu sự phát triển của giáo dục đại học ở Hàn Quốc bằng cách thách thức và đổi mới với tâm trí chia sẻ và cùng tồn tại. Chúng tôi…

Hạng: 159 thế giới - Quy mô: 23.689 sinh viên