Đại học Khoa học và Công nghệ Pohang

Đại học Khoa học và Công nghệ Pohang (POSTECH) là một trường đại học nghiên cứu tư nhân ở Pohang, Hàn Quốc chuyên nghiên cứu và giáo dục về khoa học và công nghệ. Kể từ khi thành lập, POSTECH đã duy trì uy tín và danh tiếng là một trong những trường đại học…

Hạng: 194 thế giới - Quy mô: 3.017 sinh viên