Viện khoa học và công nghệ tiên tiến Hàn Quốc

Nằm trong trung tâm khoa học và nghiên cứu của Daedeok Innopolis ở Daejeon, Hàn Quốc, Viện Khoa học và Công nghệ tiên tiến Hàn Quốc (KAIST) đã phát triển thành một tổ chức năng động, thường được xếp trong những trường đại học hàng đầu về giáo dục và nghiên cứu khoa học toàn…

Hạng: 115 thế giới - Quy mô: 7.000 sinh viên