Đại học Quốc gia Đài Loan

Tiền thân của Đại học Quốc gia Đài Loan là Đại học Hoàng gia Đài Bắc, được thành lập năm 1928 bởi chính quyền thực dân Nhật Bản. Tổng thống đầu tiên là Shidehara Tan Tairaka Hiroshi. Năm 1945, Trung Hoa Dân Quốc giành chiến thắng trong cuộc kháng chiến chống Nhật Bản, và Đài…

Hạng: 109 thế giới - Quy mô: 31.038 sinh viên