Đại học Wisconsin-Madison

Nằm ở Madison, thủ phủ của tiểu bang Wisconsin, Đại học Wisconsin-Madison (UW) là một trường công được cấp đất được thành lập vào năm 1848. Trường tổ chức lớp học đầu tiên của mình vào tháng 2 năm 1849. Là nhà của 13 trường cao đẳng và trường học, khuôn viên chính của trường…

Hạng: 29 thế giới - Quy mô: 38.960 sinh viên