Đại học Washington

Đại học Washington là một trong những tổ chức giáo dục đại học lớn và uy tín nhất trên bờ biển phía tây của Mỹ. Được thành lập vào năm 1861 như là Đại học Territorial của Washington, tổ chức mở rộng ra thành phố Seattle trong những năm cuối thế kỷ 20, và đầu…

Hạng: 30 thế giới - Quy mô: 44.945 sinh viên