Đại học Pennsylvania State

Đại học Pennslyania State là một trong những “Public Ivies”: một tổ chức công khai tài trợ được cho là để cung cấp một sự tiêu chuẩn về giáo dục ngang bằng với những trường được cung cấp bởi Ivy League. Với 24 cơ sở,Penn State được biết đến là một trong những trường đại…

Hạng: 66 thế giới - Quy mô: 45.411 sinh viên