Đại học Brown

Thành lập năm 1764, Brown đứng thứ 17 các trường đại học lâu đời nhất ở Mĩ,và là một trong những tổ chức giáo dục đại học nổi tiếng. Trường là một phần của Ivy League và là một tổ chức nổi tiếng về sự cởi mở, là trường đầu tiên trong các trường thành…

Hạng: 48 thế giới - Quy mô: 8.898 sinh viên