Đại học bang Michigan

Đại học bang Michigan đã thúc đẩy lợi ích chung với ý chí không phổ biến trong hơn 160 năm. Một trong những trường đại học nghiên cứu hàng đầu trên thế giới, MSU vượt qua ranh giới khám phá và tạo nên sự hợp tác lâu dài để giải quyết những thách thức toàn…

Hạng: 123 thế giới - Quy mô: 44.556 sinh viên