Đại học Rice

Đại học Rice là một trường đại học nghiên cứu ở trung tâm Houston,Texas, tập trung vào sinh viên đại học và là trường nổi tiếng về tư duy độc đáo. Edgar Odell Lovett, tổng thống đầu tiên của Rice cho biết: “[Chúng ta phải] nâng tiêu chuẩn lên và hạ sĩ số xuống”, và…

Hạng: 93 thế giới - Quy mô: 6.441 sinh viên