Đại học Florida

Đại học Florida là một tổ chức giáo dục công lập được thành lập vào năm 1853. Đại học Florida cách khoảng hai dặm từ trung tâm thành phố Gainesville. Trường có các chương trình sau đại học được đánh giá cao thông qua Đại học Kỹ thuật Herbert Wertheim , Đại học Kinh doanh…

Hạng: 124 thế giới - Quy mô: 44.007 sinh viên