Viện công nghệ Califonia

Sơ lược về Caltech. Viện Công nghệ California (Caltech) là một tổ chức giáo dục, nghiên cứu kỹ thuật và khoa học nổi tiếng thế giới, nơi mà các giảng viên và sinh viên có thể  tìm kiếm được những câu trả lời cho các câu hỏi phức tạp, khám phá kiến thức mới, đi…

Hạng: 5 thế giới - Quy mô: 2.209 sinh viên