Đại học California, Irvine

Thành lập năm 1965 và là một phần của Đại học California (gồm 10 tổ chức), UC Irvine là trường đại học nghiên cứu chỉ ở Orange County,thuộc Hiệp hội các trường đại học Mỹ (AAU). Cung cấp 192 chương trình đại học, trường thu hút tổng số hơn 30.000 sinh viên. Khuôn viên chính…

Hạng: 106 thế giới - Quy mô: 30.419 sinh viên